Η εκπαίδευση έγινε Εύκολη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σε αυτό το κείμενο, μπορείτε να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθείται από την EasyTeach.gr. Παρακαλώ σημειώστε ότι με τη χρήση της ιστοσελίδας, είστε υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης και αποτελεί την πλήρη αποδοχή αυτών. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους, είτε εν μέρει είτε συνολικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το site. Παρακαλώ σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνον για πληροφορίες που συλλέγονται από αυτή την ιστοσελίδα και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους.

 

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

EasyTeach καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών /χρηστών /μελών του site. Με αυτή την πολιτική δεν καλύπτουν ανικανοποίητες σχέση μεταξύ των επισκεπτών /χρηστών /μελών της ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο /ιδιοκτησία της EasyTeach. EasyTeach.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο site:

                  
 • Όταν ο επισκέπτης /χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του site
 •                 
 • Κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών
 •                 
 • Όταν χρησιμοποιείτε τις σελίδες του site και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή οποιαδήποτε παρόμοια υφή) προγράμματα.
 •             

EasyTeach θα χρησιμοποιήσει μόνο τις πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης εθελοντικά κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα και στις συναλλαγές μαζί του, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. (Ν 2742/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και Ν 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»).

Μεταξύ των πληροφοριών που μπορεί να ζητηθεί είναι τα ακόλουθα:. Το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία της πληρωμής, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία μιας πιστωτικής κάρτας

Εάν διαπιστωθούν ανακρίβειες όσον αφορά τις εκμεταλλεύσεις που συμβαίνουν δεδομένων, θα πρέπει να αποτελούν ένα αίτημα γραπτώς τα σωστά δεδομένα, έτσι ώστε η περιοχή μπορεί να διορθώσει ή να τα διαγράψει.

EasyTeach.gr θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών /χρηστών /μελών, η οποία θα γίνει γνωστό σε (EasyTeach) από την επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο, προκειμένου για:

                  
 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα προς τους χρήστες του,
 •                 
 • η γενική ενημέρωση των δεδομένων του χρήστη,
 •                 
 • για να ικανοποιήσει τις ατομικές ανάγκες των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site,
 •                 
 • ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα, κλπ (Ενδεικτικά εμπορία αποστολή, επιστολές ειδήσεις, νέες προσφορές, διαφημίσεις, κλπ.)
 •                 
 • τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου,
 •                 
 • κάθε σχετικό με την παραπάνω δράση.
 •             

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα είναι ένα θέμα για να μεταφερθεί ή την κοινοποίηση σε τρίτους (με εξαίρεση περιορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και είναι εφοδιασμένο με νομικούς όρους) και θα πρέπει να τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή ή βελτίωση των υπηρεσιών μας. EasyTeach.gr δεν πρόκειται να μισθώσει ή να πωλήσει τις πληροφορίες σας σε εταιρείες για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς την πλήρη συγκατάθεσή σας.

EasyTeach.gr ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα, τις πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες, να διατεθούν στους πράκτορες και τους υπεργολάβους, παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις εμπιστευτικότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Για παράδειγμα, οι τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς υπηρεσιών ή την εξυπηρέτηση πελατών ή πληροφορίες δεδομένων του χρήστη μπορεί να σταλεί σε πάροχο πιστωτικών καρτών για να επεξεργαστούμε μια πληρωμή.

 

2. Η ΣΥΛΛΟΓΗ διευθύνσεων IP

 

Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) σύνδεσης μέσω της οποίας ο υπολογιστής του επισκέπτη /χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο EasyTeach.gr. Για λόγους χορήγηση αυτού του δικτυακού τόπου και των διαγνωστικών πιθανά προβλήματα με τον server μας, θα είναι δυνατή η είσπραξη του IP (Internet Protocol) διεύθυνση. Η διεύθυνση IP σας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να μας βοηθήσει να προσδιορίσετε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας και για να συγκεντρωθούν στατιστικά στοιχεία πληροφοριών.

 

3. COOKIES

 

EasyTeach μέσω του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη /συνδρομητή, επιτρέποντας τον εκδότη του δικτυακού τόπου, όπως EasyTeach.gr, να κάνει μια σειρά από χρήσιμες ενέργειες, όπως να προσδιοριστεί αν ένα συγκεκριμένο υπολογιστή έχει επισκεφθεί και πάλι η περιοχή (και πιθανότατα χρήστη) της ιστοσελίδας. Αποτελεί συνήθη πρακτική για πολλές υπηρεσίες βελτιστοποίησης ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους, παρακολουθώντας τη συμπεριφορά των επισκεπτών τους, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να δώσουν την έγκρισή τους και τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη /συνδρομητή, και την αναγνώριση των χρηστών /συνδρομητές και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους χρήστες των υπολογιστών και στα αρχεία που φυλάσσονται στους υπολογιστές τους. Συνήθως, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας με τρόπο που να αποτρέπει την χρήση cookies - αλλά αυτή η ρύθμιση μπορεί να αποτρέψει τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών του site. EasyTeach χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στους χρήστες /συνδρομητές υπηρεσιών παροχής πληροφοριών και επεξεργασίας που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της.

                                

 • τρίτους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, ενδέχεται να προβάλλουμε διαφημίσεις EasyTeach 's σε δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο.
 •                 
 • τρίτους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα EasyTeach 's.
 •                 
 • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από το Google, εδώ.
 • Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη δεν υπόκεινται σε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών.
 •             

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου το site για να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα.

 

4. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

 

Το e-mail που παρέχεται από το χρήστη κατά την εγγραφή στο site μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, όπως τα ακόλουθα, χωρίς περιορισμό, η οποία αναφέρεται:

                  
 • Αποστολή e-mail μετά την εγγραφή του χρήστη να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες του παραγόμενου εισοδήματος.
 •                 
 • Αποστολή email σε πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες προσφορές ή υπηρεσίες (newsletter).
 •                 
 • Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς προαγωγής.
 •             

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή είναι δεδομένη στον χρήστη να σταματήσετε να λαμβάνετε το μέλλον του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τις διαφημιστικές τους εκστρατείες.

 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που EasyTeach.gr διατήρησε θα διατηρούνται με ασφάλεια εντός των συστημάτων της, σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική ασφαλείας μας και τον νόμο. Κρατάμε τα δεδομένα για 3 έτη από την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία είχαμε πρόσβαση ή έχουμε χρησιμοποιήσει.

Αν ο χρήστης θέλει να διαγράψει τα δεδομένα της προηγούμενης περιόδου, μπορεί να ζητηθεί εγγράφως με την αποστολή e-mail στο info@easyteach.gr Αναφορικά με πληροφορίες που μεταδίδονται μεταξύ του δικτυακού τόπου ή /και των χρηστών, προσπαθούμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση τους. Ωστόσο, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση. Οι χρήστες αναγνωρίζουν τον κίνδυνο αυτό όταν επικοινωνούν με τον Ιστότοπο.

 

6. Λόγω μεταβίβαση υπό ορισμένες προϋποθέσεις

 

Σε συνθήκες που πωλούνται, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση σημαντικών στοιχείων του ενεργητικού, αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της περιοχής, EasyTeach.gr μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια να μεταβιβάσει, πωλήσει ή να εκχωρήσει πληροφορίες που συλλέγονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες) σε μία ή περισσότερες από τρίτους.

 

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Αυτή η πολιτική απορρήτου αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τη σύμβαση μεταξύ του site και των χρηστών του. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής, μερική ή ολική, οι οποίες θα ισχύουν από τη στιγμή που το δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά από την ημερομηνία της τροποποίησης, αυτό σημαίνει ότι συμφωνούν και αποδέχονται τους νέους, τροποποιημένες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής διαφωνία με τους όρους, όπως μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό, ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του EasyTeach.gr.